DE RONDE TAFEL HEEFT VOLGENDE 4 DOELSTELLINGEN:


  • De vriendschap onder jonge mannen in het kader van hun beroeps- en sociale bezigheden bevorderen.

  • Activiteit en verantwoordelijkheidszin aanmoedigen door ontwikkeling der hoogste idealen zowel op burgerlijk als op beroepsgebied.

  • Samenwerking, vriendschap en begrip onder landen en volkeren bevorderen en uitbreiden.

  • De uitstraling der Associatie doorheen de wereld begunstigen.

  • De associatie verwezenlijkt haar doel door organisatie van vergaderingen, conferenties, debatten en alle soortgelijke activiteiten waarbij elk politiek, confessioneel, taalkundig en rasproselitisme verboden is.


       Voor meer informatie, bezoek de website van de vereniging van Ronde Tafels in België (ARTB) : www.roundtable.be